शिक्षा,स्वास्थ्य,पर्यटन र यातायातलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं-अध्यक्ष रामकृष्ण थापा, शिवपुरी गाउँपालिका नुवाकोटप्रतिक्रिया दिनुहोस्